حاج ميرزا آقا امامي
حاج ميرزا آقا فرزند سيد محمد حسين امامی، مجتهد و نقاشی بی نظیر بود كه در چهره‌ سازی و گل و مرغ استادی بزرگ بود و نقاشی "چهره نور عليشاه" از اوست.حاج ميرزا آقا در سال 1260 شمسی در يک خانواده ی هنرمند و نقاش در اصفهان متولد شد...ابتدا نقاشی را نزد پدر و سپس از سيد نصرالله عمومی كه در ساختن گل و بته استادی چیره دست بوده است، آموخت. سپس راهی تهران شد. در آنجا شيوه ی رضا عباسی را دنبال كرد و در اين رشته به مقام استادی رسيد و با خود هنر چينی ‌سازی را كه يک نوع نقاشی مينياتور می ‌باشد، به اصفهان آورد. علت تبحّر او در اين رشته آن بود كه آلبومی از نقاشيهای رضا عباسی در مجموعه ‌ای يافت شده بود كه بعضی از آنها نياز به تعمير داشت و بعضی ديگر نيمه تمام مانده بود و ميرزا آقا در كمال استادی آنها را تكميل نمود. او در چهره ‌سازی، گل و مرغ، نقشه قالی و سوخت و معرق به حد كمال رسيد. ميرزا آقا دارای يكصد و سی دستگاه قالی بافی بود كه نقشه‌ های زيبای آن را خود طرح و نقاشی می ‌نمود و حاج مهدی خان حقيقی كه از تهيه ‌كنندگان معروف فرش می ‌باشد با او همكاری داشت و رمز رنگ ها را از او آموخت.
در زمانی كه صور اسرافيل حكومت اصفهان را به عهده داشت، استاد مأموريت يافت تا نقوش بناهای سلطنتی اصفهان مانند كاخ چهلستون و عالی قاپو را كه دستخوش حوادث قرار گرفته بود، مرمت نمايد و به خوبی از عهده ی اين كار برآمد.از هندوستان و انگلستان برای استاد دعوت نامه آمده بود كه او هر دو را رد كرد و به تهران و مكه ی معظمه مسافرت نمود. سردار اسعد بختياری كه علاقه ی زيادی به هنر نقاشی داشت، استاد را به مدت يک سال در خانه ی خود دعوت نمود حاصل اين مهمانی شش تابلوی نفيس بود كه از شاهكارهای استاد به شمار می ‌آيد.حاج ميرزا آقا امامی شاگردان زيادی تربيت كرد از شاگردان معروف ايشان، استاد ختايی، استاد فرشچيان، استاد حسين اسلاميان، هادی تجويدی و ميرزا رضا اسلامی می ‌باشند. استاد حسين بهزاد نيز مدتی با وی همكاری داشتند. از آثار متعدد و كم ‌نظير حاج ميرزا آقا امامی، تابلوی بی نظير سوخت و معرق «مادر وطن» است.طرز تهيه ی ورقه ی طلا: يكی ازكارهای مشكل هنرمندان مينياتور و سوخت، استفاده از طلای ناب است كه بايد ابتدا سكه ی خالص را به صورت ورقه‌ های نازک بسازند و آنگاه آن را كوبيده و در طول ماهها به صورت پودر درآورند سپس پودر را در آب حل نمايند تا قابل مصرف شود. انجام اين كارها بسيار مشكل و نياز به مهارت های استادانه دارد که اين هنر در خانواده ی استاد ميرزا آقا امامی از طرف مادر خانمشان موروثی بوده است.حاج ميرزا آقا روز 16 آذر 1334 چشم از دنيا فرو بست و در تكيه ی زرگرها در مقبره ی خانوادگی به خاک سپرده شد.


به همت: سونيا خندان
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.