متولد یوش مازندران (1276)، پس از تحصیل مقدمات در زادگاهش، به تهران آمد و در مدرسه سن لویی به تحصیل پرداخت و از طریق زبان فرانسه با ادبیات اروپایی آشنا شد. در سال 1310 با چاپ منظومه ای به نام (افسانه) که به لحاظ وزن و فضا و شیوه بیان تازگی داشت، به عنوان تاثیر گذارترین شاعر متجدد ایران مطرح شد. وی را پدر شعر نو لقب دادند. از شعرهای اوست: ققنوس، غراب، آی آدم ها، ترا من چشم در راهم و...

 

خانه ام ابری است

خانه ام ابری است
یکسره روی زمین ابری است با من.
از فراز گردنه خردو خراب و مست
باد می پیچد.
یکسره دنیا خراب از اوست 
و حواس من!
آی نی زن ! که ترا آواز نی برده است دور از ره کجایی؟
خانه ام ابری است ؛اما
ابر بارانش گرفته است 
در خیال روزهای روشنم ،کز دست رفتندم
من به روی آفتابم 
می برم در ساحت دریا نظاره 
وهمه دنیا خراب و خرد از باد است 
و به ره ،نی زن که دایم می نوازد نی ،در این دنیای ابراندود
راه خود را دارد اندر پیش

(نیما یوشیج ،معاصر)

1
1
0
1 نفر

3 نظر

 1. با کمال تاسف درگذشت
  انوشه روان شهرام محمدی
  انسانی فداکار را به اطلاع همه
  هموطنانم میرسانم.
  خدایش بیامرزد و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.

  اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران. تبريز. اصفهان. شيراز يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان وباقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد.
  این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.
  باآتش گرفتن قسمتی از پتروشیمی و هنگامی که همه درحال فراربودند تاجان خودرا نجات دهند این بزرگمرد خودرا به دل آتش زد و
  شیر فلکه هگزان را بست تا ازکشته شدن چندصد نفر جلوگیری کند وپتروشیمی آتش نگیرد.
  برای نشون دادن دلیری این شهید درراه وطن عکس اورا درتمام گروه ها پخش کنید تامردم ایران اورا بشناسند.
  حداقل بااین کار صدا وسیما شاید دلش به رحم آمد و این شهیدرا با تمام ایرانیان بشناساند.

  با قرائت فقط يك فاتحه اين عزيز روبدرقه كنيم

  با کمال تاسف درگذشت
  انوشه روان شهرام محمدی
  انسانی فداکار را به اطلاع همه
  هموطنانم میرسانم.
  خدایش بیامرزد و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.

  اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران. تبريز. اصفهان. شيراز يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان وباقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد.
  این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.
  باآتش گرفتن قسمتی از پتروشیمی و هنگامی که همه درحال فراربودند تاجان خودرا نجات دهند این بزرگمرد خودرا به دل آتش زد و
  شیر فلکه هگزان را بست تا ازکشته شدن چندصد نفر جلوگیری کند وپتروشیمی آتش نگیرد.
  برای نشون دادن دلیری این شهید درراه وطن عکس اورا درتمام گروه ها پخش کنید تامردم ایران اورا بشناسند.
  حداقل بااین کار صدا وسیما شاید دلش به رحم آمد و این شهیدرا با تمام ایرانیان بشناساند.

  با قرائت فقط يك فاتحه اين عزيز روبدرقه كنيم
 2. نقل قول: golsorkh
  با کمال تاسف درگذشت
  انوشه روان شهرام محمدی
  انسانی فداکار را به اطلاع همه
  هموطنانم میرسانم.
  خدایش بیامرزد و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.

  اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران. تبريز. اصفهان. شيراز يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان وباقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد.
  این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.
  باآتش گرفتن قسمتی از پتروشیمی و هنگامی که همه درحال فراربودند تاجان خودرا نجات دهند این بزرگمرد خودرا به دل آتش زد و
  شیر فلکه هگزان را بست تا ازکشته شدن چندصد نفر جلوگیری کند وپتروشیمی آتش نگیرد.
  برای نشون دادن دلیری این شهید درراه وطن عکس اورا درتمام گروه ها پخش کنید تامردم ایران اورا بشناسند.
  حداقل بااین کار صدا وسیما شاید دلش به رحم آمد و این شهیدرا با تمام ایرانیان بشناساند.

  با قرائت فقط يك فاتحه اين عزيز روبدرقه كنيم

  با کمال تاسف درگذشت
  انوشه روان شهرام محمدی
  انسانی فداکار را به اطلاع همه
  هموطنانم میرسانم.
  خدایش بیامرزد و به بازماندگان صبر عنایت فرماید.

  اي کاش شهرام محمدي هم متولد تهران. تبريز. اصفهان. شيراز يا هر کدام از شهرهاي ديگربود تا از او هم ريزعلي ها و حسين فهميده ها و ستارخان وباقرخانها ميساختند و وتنديس او زينت بخش دروازه شهرها ميشد.
  این بزرگمرد ساکن ایذه میباشد و درپتروشیمی ماهشهر مشغول کار بود.
  باآتش گرفتن قسمتی از پتروشیمی و هنگامی که همه درحال فراربودند تاجان خودرا نجات دهند این بزرگمرد خودرا به دل آتش زد و
  شیر فلکه هگزان را بست تا ازکشته شدن چندصد نفر جلوگیری کند وپتروشیمی آتش نگیرد.
  برای نشون دادن دلیری این شهید درراه وطن عکس اورا درتمام گروه ها پخش کنید تامردم ایران اورا بشناسند.
  حداقل بااین کار صدا وسیما شاید دلش به رحم آمد و این شهیدرا با تمام ایرانیان بشناساند.

  با قرائت فقط يك فاتحه اين عزيز روبدرقه كنيم

  انا لله وانا الیه راجعون
  روحش شادو یادش گرامی باد.
 3. باسلام : ببخشید اشتباها" گذ اشته شده .... درمورد نیما روحش شاد ... موفق باشید .....

  باسلام : ببخشید اشتباها" گذ اشته شده .... درمورد نیما روحش شاد ... موفق باشید .....
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.