هنري: هنر و احساس قدسی

هنري: هنر و احساس قدسی

26 آذر 1389 , بازدید ها: 521

توحید ومفاهیم قدسى ونمود آنها در هنر، بى شک خواست باطنى وآرزوى هر هنرمند
[..]

هنري: کودکان نقاش ایرانی

هنري: کودکان نقاش ایرانی

5 آذر 1389 , بازدید ها: 688

از ابتدای سال تاکنون کودکان و نوجوانان ایرانی با شرکت در 10 جشنواره و رقابت
[..]

هنري: نقاشی دیواری

هنري: نقاشی دیواری

29 آبان 1389 , بازدید ها: 762

نقاشی دیواری به عنوان یکی از اشکال هنری انسان درطول تاریخ همواره ازاهمیت
[..]