موسیقی ترکمن های ایران

موسیقی ترکمن های ایران

23 آذر 1399 , بازدید ها: 57

در موسیقی ترکمن در ابعاد آیینی نظام فرهنگی خاصی هوایداست. راویان این موسیقی که
[..]

آشنایی با ساز ترمین

آشنایی با ساز ترمین

30 آبان 1399 , بازدید ها: 80

ترمین از یک جعبه و دو آنتن فلزی تشکیل شده و دارای یک میدان مغناطیسی است که تحت
[..]