موسیقی گیلان و تالش

موسیقی گیلان و تالش

7 فروردین 1400 , بازدید ها: 44

موسیقی گیلان در یک نگاه کلی، طبیعت گرایانه است و از اشتراکات خاصی بهره می برد
[..]

موسیقی کولیان ایران

موسیقی کولیان ایران

30 بهمن 1399 , بازدید ها: 117

موسیقی کولیان ایران در حقیقت نیمی از موسیقی سازی و ترانه ای ایران را در مناطق
[..]

آشنایی با موسیقی بختیاری

آشنایی با موسیقی بختیاری

22 بهمن 1399 , بازدید ها: 67

در زمان حکومت اتابک هزارسف در اوایل قرن هفتم هجری قمری طوایف بسیاری از جبل
[..]