روش شناخت موسیقی اقوام و ملل مختلف که از دو کلمه اتنو یونانی به معنای گروه و موزیکولوژی به معنای موسیقی شناسی تشکیل شده است ، موسیقی همه فرهنگ ها را در مراحل بدوی و پیشرفته بررسی می کند . اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی تطبیقی و بررسی موسیقی سنتی و سازهای موسیقی کلیه فرهنگ ها از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین انها را معرفی نموده اند و در واقع قلمرو آن در محدوده شناخت موسیقی فرهنگ های بدوی محلی است تا دیگر موسیقی ها و از مباحث سیستماتیک عملکردی این علم می توان به موارد زیر اشاره کرد . پیدایش یا بررسی مراحل تکامل موسیقی ، رابطه موسیقی های محلی در سطوح مختلف فرهنگی . سیستم های تنال موسیقی اساطیر ، سازها و سیستم های انها و مفاهیم رایج در اتنوموزیکولوژی که عبارتند از مدل ملودی، رئالیزاسیون (چگونگی ظاهر شدن مدل)، بخش های مشابه مدل اصلی، ملودی تیپ، کمپوزیسیون ، بدیهه سرایی یا (امپروویزاسیون)، مدولاسیون، پولیفونی(چند صوتی) فرم، پریود، جمله، فیگور، مد سیستم تنال و شروع و خاتمه صدا...علم موسیقی از قدیم الایام بر پایه های ریاضی استوار بوده است . و فلاسفه آن را از شعب ریاضی دانسته ، متون قدیمی موسیقی را در مبحث ریاضی مطرح می کرده اند. ابن سینا در کتاب شفا موسیقی را در فصل ریاضیات مطرح نموده است . امروزه وسعت زیر و بمی اصوات و قوانین موضوعات متفاوت آن موجب شده است که موسیقی نیز همانند سایر علوم تقسیماتی پیدا کند . این تقسم بندی ها بر اساس اصول فیزیکی و فرکانس های اصوات است و موسیقی گاهی بر اساس کیفیت اجتماعی ان مانند تاریخی ، ادواری ، فرهنگ ها و ملل تقسیم بندی شده است و بعضاً موسیقی را از لحاظ ادواری به دوره قدیم و قرون وسطی ، کلاسیک، جدید، معاصر و مدرن و یا قبل و بعد از اسلام تقسیم می کنند . و همین طور از حیث اجرایی به موسیقی تک صوتی، ارکستر، سویت، سونات، اپرت، اپرا، بالت، رکویم، مس و انواع موسیقی مذهبی، کلاسیک، یکنواخت، سنتی، رومانتیک، محلی، ضربی، روحانی و نیایشی و انواع بسیار متنوع آن تقسیم کرده اند .
و هر کدام از انواع فوق نیز می تواند تقسیمات فرعی تری داشته باشد و در انتها در تشریح انواع موسیقی و شناخت هریک از انواع آن از شخصیت و فرم بیرونی و درونی (تاثیرگذاری داخلی و جنبه فیزیکی) در زیر و بمی اصوات و فرکانسها و تعداد اصوات موجود در آن نیز بحث می شو دو آخرین تقسیم بر اساس نظرگاه آهنگساز خواستگاه تم یا موضوع و غیره می باشد .
انواع خاص موسیقی ، انواع خاص سازها و ادوات موسیقی و در کنار آنها انواع سازهایی از قبیل چنگ، آلات موسیقی ضربی، نی و حتی سیتار در نزد سایر ملل شرفی مانند فنیقی ها، یهودیان، سوریها وجود داشته و به خصوص انواع موسیقی آوازی، تکنوازیهای دوره گردان و ارکسترهای کوچک چه در جشنها و اعیاد و چه در مراسم خاص مذهبی و با استفاده از سازهای ضربی و سنجی، انواعی از موسیقی موجود بوده است که تنها اشکال بسیار ساده ای از سازهای موجود را می توان در آثار منقوش به جای مانده از آن دورانها مشاهده نمود .

مبنع :کتاب "اطلاعات جامع موسیقی" – تالیف "بهرام نفری"
به همت "طاهره جعفری"
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.