« آفرینش » به منظور بیان آرزوها و نیازهای روحی و از قوه به فعل درآوردن اندیشه ها و تخیلات ذهنی هنرمند امری ضروی و اجتناب ناپذیر است ... هنرمندان با دارا بودن قدرت ایجاد و خلق ایده های بدیع و اختلاط و ترکیب آنها ، با استفاده از راهکارهایی که در آن ایده ها ایجاد تنوع میکند ؛ آثاری شایسته و به یاد ماندنی خلق می کنند که « یگانگی » در میان اجزاء سازنده آن آثار به خوبی قابل درک است . این یگانگی که با وجود تعادل و تناسب میان اجزاء یک اثر هنری به وجود می آید و در راقع « اصول ساختاری » ( Structural Principles) به شمار می رود . در اثر « تکرار ایده ها » به صورتی متنوع خواهد بود که در موسیقی به انحاء مختلف جلوه گر می شود که عبارتند از :
تکرار همانند ( Exact Repetation )
تکرار پی آیند ( Sequence )
تکرار به صورت تقلید ( Imitation )
تکرار با تغییر ( By Variation )
تکرار دارای گسترش ( Development )
تکرار قرینه ای ( Symmetrical )
که در شکل های مختلف یاد شده می تواند جلوه گر شده و تنوع لازم را تأمین کند .
« تقارن » یکی از عوامل مهم در ایجاد « یگانگی » است که به شکلهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد . در هنر گرافیک معمولاً تصویر یک شکل را که در صفحه مقابل آن به صورتی متقابل یا وارونه منعکس شده باشد « متقارن » می گویند . به عنوان مثال اگر تصویر جسمی در آینه مقابل آن یا آینه بالا و پایین آن دیده شود ، دارای تمام خصایص آن جسم است با این تفاوت که جهان آن معکوس می شود . علت وجودی پنج خط حامل « Stave » و یازده خطی بودن « حامل عمومی » « the great stave » نیز دلیلی کاملاً فنی دارد ؛ زیرا در حامل پنج خطی ، خط سوم محور تقارن است و در نتیجه خطوط اول با پنجم و دوم با چهارم تقارن دارند . این امر علاوه بر آن که نقش مهمی در موسیقی پولیفونیک (Pplophonic ) دارد ، خواندن نت ها را نیز به مراتب آسان تر می کند .
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.