یکی از اجزاء اصلی موسیقیایی تم است که بیشتر به شکل ملودی نمایان میگردد و ساختمان و استراکچر موسیقی بر بنیان آن گذارده میشود ...یکی از اجزاء اصلی موسیقیایی تم است که بیشتر به شکل ملودی نمایان میگردد و ساختمان و استراکچر موسیقی بر بنیان آن گذارده میشود . تم در واقع سوژه اصلی و به بیان دیگر سناریو و طرح اصلی داستان است که در بیان احساس موسیقی جلوه گر میشود و چون حاوی اجزاء و عناصر متشکله موضوعی است لذا به مانند طرح قصه و پرورش تنوعات و دگرگونیها و توسعه آن که به شکلی اوج و فرود داستان است باعث به وجود آمدن و خلق یک اثر موسیقی خوب خواهد شد . هر چقدر تم و موضوع یک قصه یا موسیقی زیباتر و پرورش یافته تر باشد آن اثر جذابتر گیراتر خواهد بود . تم موسیقی ایده ای است که میتواند از اتصال چند یا چندین موتیف مختلف با یکدیگر و با تکرارهای گوناگون یک موتیف در طی یک قطعه به وجود آید . عناصر متشکله یک تم ممکن است ملودیک ، هارمونیک ، ریتمیک و یا ترکیبی از هر سه عنصر باشد و در این حالت تشکیل جمله کوتاه و یا طولانی را بدهد . تقسیمات تمیک ( Themeic ) موسیقی نیز بر دو نوع است ؛ اگر از دو قسمت مساوی و مجزا از هم تشکیل شده باشد آن را تم دوره ای ( Periodical Theme ) و جمله ای دوره ای یا جمله پریودیک میگویند ، در غیر این صورت آن را تم عبارتی ( Satz Theme ) مینامند . در یک جمله یا تم دوره ای مثل مصراع یک شعر شبهت زیادی بین دو قسمت آنها وجود دارد . برای مشخص کردن آن قسمتها از یکدیگر قسمت اول را بیپشرو ( Antecedent ) و قسمت دوم را دنباله رو ( Consequent ) میگویند .


منبع : اطلاعات جامع موسیقی ؛ تألیف بهرام نفری

ارسال : نیایش

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.