رابطه دو مقوله تئوری و عمل در موسیقی
رابطه دو مقوله تئوری و عمل در موسیقی نیز همان اهمیتی را دارد که مثلاً در فیزیک یا مکانیک می بینیم. نوازنده ای که به شیوه سنتی؛ یعنی بدون آگاهی از تئوری موسیقی به نواختن ساز می پردازد مانند تعمیرکاری است که ...کوکورانه و بدون آشنایی با علم مکانیک و محاسبات ریاضی و روابط اجزای ساختمان یک اتومبیل می کوشد آن را تعمیر کند و در این کار دستمایه او چیزی جز مشاهدات و آموخته های فردی نیست . البته کسب مهارتهای فردی از راه آزمایش و خطا و ممارست و پشتکار تا حدی میسر است ، اما آنچه موجب سرعت و عمق یادگیری می شود بهره گیری از تئوری است . آموزش تئوری اگر مقدمه و ملازم عمل باشد گذشته از صرفه جویی در زمان یادگیری ، در اشراف بر همه جوانب موضوع کار و روشن بینی در عمل را هم در پی دارد . به عبارت دیگر تئوری روند آموختن عمل را آسانتر و کوتاه تر می سازد و البته در پرتو عمل ، تئوری نیز دیگر آنقدر دشوار و تاریک به نظر نمی آید .منبع : کتاب تئوری بنیادی موسیقی - پرویز منصوری

ارسال : نیایش
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.