وزن : وزن عبارت است از ضرب یک قطعه موسیقی است که از اجتماع چند امتداد مختلف در تحت انتظام مخصوصی حاصل می شود .‏

عنصر اصلی موسیقی صدا است و می توان وزن را به روح موسیقی تعبیر کرد زیرا همانطور که روح محرک انسان است ، وزن هم به موسیقی جان می دهد و موسیقی موزون سبب تحرک شدید احساس و مولد هیجان می شود...موسیقی از لحاظ وزن دو قسم است : موسیقی ضربی و موسیقی بی ضرب
موسیقی ضربی آن است که دارای وزن باشد مانند آهنگهایی که برای رقص ساخته شده و پیش درآمد و مارش و غیره .‏
موسیقی بی ضرب آن است که دارای وزن معلومی نباشد و بهترین نمونه آن آوازهای وطنی خودمان است.‏
بشر از قدیم ترین ایام با وزن اشناییداشته و حتی بعضی عقیده دارند که وزن اولین موسیقی اوست . زیرا وزن در طبیعت موجود است و در بسیاری از اثار طبیعت نمونه ای از وزن احساس می شود .مثلاً در کوهها و در کنار رودخانه ها گاهی قطرات آب با وزن معینی روی سنگها می چکد.‏
راه رفتن و دویدن حیوانات اغلب دارای وزن خاصی است .  بعضی از پرندگان با وزن معینی می خوانند . حتی نمونه وزن در حرکات انسان هم دیده می شود. مثلاً وقتی بطرف مقصد معینی راه می رویم ، اغلب پاهای خود را با وزن معینی حرکت می دهیم و از همان موقعیکه چند نفر می خواسته اند به طرف مقصد معینی با هم حرکت کنند طبیعتاً حرکات پاهایشان منظم شده و با وزن مارش پیدا شده است.‏
از دقت در ضربان منظم نبض و قلب می توان به وجود وزن پی برد . غیر از این آثار طبیعی اغلب در چیزهایی که بشر ساخته نمونه ای از وزن موجوداست مثل صدای ساعت و وزنی که از حرکت منظم چرخهای یک ماشین حاصل می شود. همانطور که در طبیعت وزن های مختلف است (چنانکه وزن دویدن و راه رفتن اسب متفاوت است) در موسیقی هم وزن های مختلف به وجود آمده چنانچه ضرب یک «رنگ» با وزن یک «مارش» متفاوت است . راست است که انسان وزن را از طبیعت تقلید کرده ولی هنرمندان رفته رفته آن را کامل کرده وزن های مختلف در موسیقی پدید آورده اند و این همان کاری است که شاعران کرده و اوزان مختلف عروضی را بوجود آورده اند.‏
رابطه شعر و موسیقی ازاینجا پیدا می شود و به همین جهت صنعت شعر و موسیقی ورقص در قدیم باهم توام بوده و رفته رفته هریک از این 3 هنر راه کمال را پیموده و از هم جدا شده است . در یونان قدیم کلمه «درام »‏
deram به اجتماع این سه صنعت اطلاق می شده ولی دراینکه بشر با کدام یک از این 3 هنر زودتر آشنا شده ، عقاید مختلف است و آنچه امروز بیشتر طرفدار دارد آن است که در حقیقت اساس و شعر ورقص و موسیقی است ، مقدم بوده است.

منابع: NoteAhang Journal

به کوشش: مریم میری‏
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.