موسیقی کولیان ایران

موسیقی کولیان ایران

30 بهمن 1399 , بازدید ها: 117

موسیقی کولیان ایران در حقیقت نیمی از موسیقی سازی و ترانه ای ایران را در مناطق
[..]

تمرین شناخت سایه

تمرین شناخت سایه

22 بهمن 1399 , بازدید ها: 78

سایه‌ی شخصیت، مخزن صفاتی است که نمی‌خواهیم داشته باشیم
[..]

آشنایی با موسیقی بختیاری

آشنایی با موسیقی بختیاری

22 بهمن 1399 , بازدید ها: 65

در زمان حکومت اتابک هزارسف در اوایل قرن هفتم هجری قمری طوایف بسیاری از جبل
[..]

ثروت واقعی

ثروت واقعی

12 بهمن 1399 , بازدید ها: 242

در روزگاران نه چندان دوری، مرد ثروتمندی در شهر بزرگی زندگی می کرد.
[..]