صفحه اصلي > مطالب و مقالات, موفقیت > 7 علت مهم برای حل کردن مسایل در زندگی

7 علت مهم برای حل کردن مسایل در زندگی


13 مرداد 1398. نويسنده: .zahra

 

 

 

 

همه ما در زندگی شخصی و کاری خود همواره با مسایل و دشواری هایی رو به رو می شویم. این مسایل و دشواری ها هرگز پایان نمی یابند. آنها همواره همچون امواج اقیانوس، یکی پس از دیگری، از راه می رسند.
توانایی ما در حل کردن مسایل روزمره، در حقیقت معیاری مهم است که میزان توانایی ما را در دستیابی به موفقیت(در زندگی کاری و شخصی) نشان می دهد. هر چه در حل کردن مسایل عملکرد بهتری داَشته باشیم، احساس می کنیم که نیرومندتر و تاثیرگذارتر هستیم.
زمانی که این عادت را در وجودمان پرورش می دهیم که با شیوه ای ویژه به هر یک از مسایل مان رسیدگی کنیم، عملکردمان در حل کردن مسایل بهتر و بهتر خواهد شد.

7 گام برای موفقیت در حل کردن مسایل زندگی
1) با اطمینان خاطر به مساله رسیدگی کنیم. یعنی فرض کنیم که راه حلی منطقی و مثبت برای آن مساله وجود دارد.
2) مساله را به شیوه ای دقیق و به صورت نوشتاری(کتبی) توصیف کنیم.
3) واژگان مان را دگرگون سازیم و "مشکل" را "مساله"، "کاری دشوار"، "موقعیت" یا حتی بهتر از آن "فرصت" بنامیم.
4) از خودمان بپرسیم:"کدام علت ها به راستی علت های احتمالی این موقعیت به حساب می آیند؟" (ریشه یابی مساله)
5) از خودمان بپرسیم:"کدام راه حل ها به راستی راه حل های احتمالی این موقعیت محسوب می شوند؟" (نوشتن هر راه حلی که به ذهن می رسد)
6) تصمیم گیری: انتخاب بهترین راه حل ها، اولویت بندی آنها و گزینش بهترین راه حل.
7) مسئولیتی ویژه را برای کسی تعیین کنیم و مهلتی ویژه را نیز برای انجام دادن چنین مسئولیتی در نظر بگیریم.

نکته های مهم
_ یافتن هر راه حلی برای مساله، اغلب بهتر از آن است که هیچ راه حلی نیابیم.
_ پس از آن که با مساله ای رو به رو شدیم و آن را حل کردیم، از خودمان بپرسیم:"چه درس های ارزشمندی در این مساله برای من وجود داشت؟"
_ زمانی که مساله ای را بررسی می کنیم تا پی ببریم چه درس های ارزشمندی را می توانیم از آن یاد بگیریم، از توانایی و هوشی بیشتر برخوردار می شویم تا در آینده حتی به مسایلی بزرگتر رسیدگی کنیم.


بازگشت