صفحه اصلي > مطالب و مقالات, آیتمهای روزانه و سرگرمی > طنز آدمخوار

طنز آدمخوار


25 دی 1394. نويسنده: رعنافرشی نوراللهی
طنز آدمخوار
پنچ آدمخوار در یک شرکت استخدام شدند. هنگام مراسم خوشامدگویی رئیس شرکت گفت: شما همه جزو تیم ما هستید. شما اینجا حقوق خوبی میگیرید و میتوانید به غذاخوری رفته و هر مقدار غذا که دوست داشتید ، بخورید. بنابراین فکر خوردن کارکنان دیگررا از سر خود بیرون کنید. آدمخوارها قول دادند که با کارکنان شرکت کاری نداشته باشند. چهار هفته بعد رئیس شرکت به آنها سر زد و گفت: میدانم که شما خیلی سخت کار میکنید. من از همه شما راضی هستم . اما یکی از نظافتچی های ما ناپدید شده است. کسی از شما میداند که چه اتفاقی افتاده است؟ ...آدمخوار ها اظهار بی اطلاعی کردند. بعد از اینکه رئیس شرکت رفت. رهبر آدمخوارها از بقیه پرسید : کدام یک از شما نادانها آن نظافتچی را خورده؟ یکی از آدمخوارها با اکراه دستش را بالا آورد. رهبر آدمخوارها گفت: (( ای احمق! طی این چهار هفته ما مدیران پروژه ها را خوردیم و هیچ کس چیزی نفهمید و حالا تو آقا را خوردی و رئیس متوجه شد! ازاین به بعد لطفا افرادی را که کار میکنند را نخورید...)).


منبع : بندگان خدا و معجزه عشق
نویسنده :اکبر رضایی


 بازگشت