صفحه اصلي > مطالب و مقالات, موسیقی پیشنهادی > موسیقی پیشنهادی مجید اخشابی _ LaraFabian-JeTAime

موسیقی پیشنهادی مجید اخشابی _ LaraFabian-JeTAime


1 بهمن 1394. نويسنده: afsoonforootan

متن ترانه "دوستت دارم"

بپذير، راههای ديگری هم هست كه به جدایی برسد
اگر به سوی روشن مینگريستيم، به ياریمان میشتافت
در اين سكوت تلخ، بر آنم كه ببخشايمت
اين خطایی است كه در زيادتی عشق سر میزند
بپذير، (کودکی) در من هماره تو را خواسته است
تو را كه شبيه مادری بودهای، ياور و پناهگاه من
میخواهم اين آواز را برايت بخوانم كه ما يكديگر را ترك نمیكنيم
در ميانه واژهها و رؤياهایی كه فريادشان میكنم:

دوستت دارم، دوستت دارم
مثل يك ديوانه، مثل يك سرباز
مثل يك ستاره سينما
دوستت دارم، دوستت دارم
بسان يك گرگ، بسان يك پادشاه
بسان انساني كه من نيستم
میدانی، اينگونهات دوست دارم

بپذير، در تمام غمها و رازهايم به تو اعتماد كردم
حتي آنها كه با نگاهبانان اعتراف ناكرده برادرند
در اين خانه سنگی
شيطان رقص ما را به تماشا نشست
جنگِ تن به تن را چنان ميخواستم كه صلح بيافريند


.کانال تلگرام مجید اخشابی
https://telegram.me/majidakhshabi


موسیقی پیشنهادی هفته
LaraFabian-JeTAimeموسیقی پیشنهادی مجید اخشابی _ LaraFabian-JeTAime


 
بازگشت