صفحه اصلي > مطالب و مقالات / گردشگری > بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ایران

بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ایران


12 شهریور 1395. نويسنده: حنان
بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ایران

پل معلق مشگین شهر به عنوان بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ارتفاع 80 متری رودخانه خیاوچای احداث شده ، دارای دو متر است و 365 متر طول به عدد روزهای سال دارد.

این پل در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گیردولی احداث می شود و برای احداث پل و تاسیسات جانبی آن بیش از 400 میلیارد ریال هزینه شده است.

بزرگترین پل معلق خاورمیانه در ایران
بازگشت