صفحه اصلي > مطالب و مقالات, تغذیه > زبان خوراکی ها: من گشنيز هستم

زبان خوراکی ها: من گشنيز هستم


1 بهمن 1398. نويسنده: azizi
من گشنيز هستم

خواص گشنیزخواص گشنیز


اسم من گشنيز است. به من جلجلان هم گفته اند. اعراب كسيره و كزيره مى گويند. من از آن دسته گياهان هستم كه خاصيت ميكرب كشى دارم و از سرايت امراض عفونى جلوگيرى مى كنم.

پزشكان قديم به مبتلايان به آبله دستور مى دادند كه براى جلوگيرى از سرايت آن به چشم، آب مرا در اطراف پلك بمالند و براى جلوگيرى از سرايت حصبه به اطرافيان نيز دستور مى دادند كه از من استفاده كنند. شما هم مى توانيد در مواقعى كه يك بيمارى همه گير پيدا مى شود، به سراغ من بيايد.

من مقوى مغز و قلب مى باشم. براى رفع خفقان، وسواس و هيسترى (غش) سودى فراوان دارم. بيشتر خواص من در برگ و ميوه من است كه آن را تخم گشنيز يا تخم جلجلان ناميده اند. هرگز در خوردن من زياده روى نكنيد، زيرا باعث خواب هاى پريشان شده، مضر و خطرناك ميباشم.

مقدار خوراك برگ من 35 گرم و بذر من چهارگرم است و چنانچه بيش از اين مقدار خورده شود، شخص را در حالت لكنت زبان و کندى ذهن است. بذر من عاليترين مقوى معده و بهترين محلل غذا است. محرك اشتها بادكش و معرق است و بيشتر در بيماريهاى دستگاه گوارش از بذر من استفاده مى كنند و بهترين راه براى استفاده از آن دم كرده ده تا سى در هزار است.

من داراى ويتامين آ و ب بوده و سرشار از ويتامين ث هستم. مضمضه آب من، جوشهاى دهان را از بين مى برد. لثه ها را محكم كرده و از خونريزى آن جلوگيرى مى كند و درد دندان كرم خورده را تسكين مى دهد.

من داراى سبزينه بوده و يك اسانس قوى همراه دارم. درصد گرم بذر من، يك گرم اسانس و بيست گرم مواد چربى است. جهت سينه درد، دارويى ارزنده هستم. جوهر من از راه ادرار دفع مى شود و بين راه مجارى را ضد عفونى كرده، زخمهاى آنها را معالجه مى كنم.

شيره بذر من اسهال خونى را بند آورده و بو داده آن براى اسهال و خونريزى معدى نافع است. عده اى براى رفع سر درد و معالجه زكام، ميوه مرا در آتش انداخته و از دود آن استفاده مى كنند.

اين دود ضد عفونى كننده محيط و مجارى تنفس است، ولى براى مبتلايان به تنگى نفس و كسانى كه نسبت به آن حساسيت دارند خوب نيست! برگ من مسكن صفرا و التهاب معده و برطرف كننده عطش زياد است و از قى كردن جلوگيرى مى كند.

ضماد برگ من از شدت حرارت جراحات و سوزش آنها جلوگيرى كرده و براى باد سرخ و بثورات جلدى اگزما توصيه و تجويز شده است. ضماد من با آرد جو، زخمهاى سفت را تحليل مى برد. سابقا براى معالجه زخم هاى سرطانى سرب را با آب من ساييده و روى زخم مى گذاشتند.

بذر من ضد كرم بوده و از رشد آنها در معده جلوگيرى مى كند. اگر نسبت به بوى من حساسيت داريد، از داروهاى مدر استفاده كنيد و اگر در اثر زياده روى در خوردن من مسموم شديد پس از استفراغ تخم مرغ و شير ميل نماييد.

كوبيده ميوه من، مخلوط با فلفل و نمك حافظ گوشت در برابر فساد بوده و در صنعت كنسروسازى مورد استفاده قرار مى گيرد. مرا از دوستان باوفاى خود بدانيد، ولى در استفاده از من زياده روى ننماييد.

با من آش گشنيز و گشنيز پلو، تهيه كنيد و در آش ها و خورش هاى سبزى دار، كمى از برگ من بريزيد و افزودن آن را به سوپ و آش بيماران و اطرافيان آنها، مخصوصا مبتلايان به امراض عفونى فراموش نفرماييد. 

نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول

بازگشت