صفحه اصلي > مطالب و مقالات, تغذیه > زبان خوراکی ها: اسم من باميه است

زبان خوراکی ها: اسم من باميه است


30 بهمن 1398. نويسنده: azizi
اسم من باميه است

اگر تب كهنه داريد، با من به جنگش بشتابيد. گل من صفرا و سودا را مى برد. كرم معده را از بين مى برم و اشتها را صاف مى كنم. به من باميه و گاهى باميا مى گويند البته نه آن باميا كه قنادها از تركيبات زولبيا به شكل من ساخته و در ماه مبارك رمضان شب چره عمومى است. من يك ميوه خورشى هستم كه شما با من مى توانيد خوراك و خورشى لذيذ درست كنيد.

خواص بامیهخواص بامیه


نختسين گياه شناسى كه در اطراف من مطالعه كرده است، ابوالعباس اشبيلى نام داشت و يكى از شاگردان او به نام ابن بيطار تحقيقات او را دنبال كرد، و زادگاه اوليه مرا مصر دانسته است. 

من از خانواده پنيرك هستم و مانند ساير بستگان خود، مثل ختمى داراى لعاب و ماده لزج بوده و با كمك اين لعاب است كه سينه هاى خسته و كوفته را نرم و گرفتگى صدا و آواز را باز مى نمايم. 

با دانه و لعاب خود معده و روده ها را جارو كرده و روغن زده و نرم مى نمايم. اشتها به غذا را زياد مى كنم، سرفه را درمان مى كنم و فساد خون - بلغم و صفرا و سودا را رفع مى نمايم. 

به علت ماده ضد عفونى كه دارم، كرم معده و كرمك را از بين مي‌برم. برگ من خنك و مرطوب كننده است. ساقه بوته من، دافع بلغم و آب خيسانده ى آن، درمان تب هاى كهنه و مزمن است. مشروط بر اينكه چند روز متوالى از آن بياشاميد. 

در هندوستان تكه اى از ساقه مرا با يك شاخه گشنيز ريز ريز كرده، شب در آب مى خيسانند و صبح كمى آن را كوبيده و صاف مى كنند و با كمى عسل شيرين كرده و نصف آن را صبح و نصف ديگر را شب مى نوشند.

ريشه ى من تلخ و تند و ملين است، گل من مسهل صفرا - سودا و بلغم مى باشد. من داراى ويتامين ث، ويتامين آ و ب مى باشم و از فساد خون جلوگيرى مى كنم و اعصاب را تقويت مى نمايم و به چشم و نيروى بينايى كمك مى نمايم. در روى پوست و كرك هاى من، مقدارى منگنز و كبالت وجود دارد كه غذاى غدد داخلى بوده و ترشح آن ها را تنظيم مى نمايد.
 
 
نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول
 


بازگشت