صفحه اصلي > مطالب و مقالات, تغذیه > زبان خوراكی ها: اسم من آويشن شيرازى است

زبان خوراكی ها: اسم من آويشن شيرازى است


5 فروردین 1399. نويسنده: azizi
اسم من آويشن شيرازى است. به من حاشا و صعترالحمار نيز مى گويند علاوه بر ايران در اطراف بيت المقدس نيز مى رويم.

آويشن شيرازىآويشن شيرازى


نوعى پودينه كوهى هستم شبيه صعتر و از آن قوى تر مى باشم.

براى زنان باردار زيان آور بوده سبب اخراج جنين مى شوم. انواع پونه ويتامين آ دارند ولى اين ويتامين در من بيشتر است به همين جهت مرا بيشتر براى درمان شبكورى تجويز مى كنند.

حضرت موسى (ع ) عطر مرا زياد دوست داشتند و هميشه مرا همراه خود حمل مى كردند.

پزشكان يونان مرا در امراض عفونى مخصوصا عفونت كبد و منژيت و اختلالات مغزى تجويز مى نمودند.

زنبور عسل مرا دوست دارد و يک نوع زنبور عسل وحشى كه در كردستان سكونت دارد، بيشتر از من تغذيه مى كند و عسل او شفابخش ترين انواع عسل مى باشد.

در اختلالات كليه زخم هاى چركى، دردهاى معدى، سياه سرفه و تنگى نفس تجويز مى شوم.

از جوشانده من به عنوان كمپرس جهت درمان رگ به رگ شدن و پيچيدگى عضلات استفاده نماييد.

دم كرده من جهت زكام و رفع خستگى و ضعف مفرط تجويز شده است.

دامپزشكان قديم براى معالجه تب برفكى از من استفاده مى كردند، و دادن جوشانده من به حيوانات جهت پيشگيرى از اين مرض بهتر است.

نام كتاب: زبان خوراكي ها
نويسنده: دكتر عباد الدين جزايری
جلد اول

بازگشت