حضـــــرت باران 199

حضـــــرت باران 199

18 اسفند 1391 , بازدید ها: 174

کاش از دوستان و نزدیکانت باشم و بمانم... کاش در راه رسیدن به تو هیچ حبی در دلم
[..]

حضـــــرت باران 198

حضـــــرت باران 198

10 اسفند 1391 , بازدید ها: 194

کاش از دوستان و نزدیکانت باشم و بمانم... کاش در راه رسیدن به تو هیچ حبی در دلم
[..]

حضـــــرت باران 197

حضـــــرت باران 197

26 بهمن 1391 , بازدید ها: 1026

خدایا، لحظه ای به خود رهایمان مکن که جز تو هیچ چیز مانا نیست قطرات باران رحمتت
[..]

حضـــــرت باران 196

حضـــــرت باران 196

19 بهمن 1391 , بازدید ها: 169

ببار بر خشکسار جانم حضرت باران     حضرت باران 196 را در ادامه مطلب
[..]

حضرت باران 195

حضرت باران 195

13 بهمن 1391 , بازدید ها: 1111

ببار بر خشکسار جانم حضرت باران     حضرت باران 195 را در ادامه مطلب
[..]

حضرت باران 194

حضرت باران 194

5 بهمن 1391 , بازدید ها: 197

از مکه فروغ ایزدی پیدا شد سر چشمه فیض سرمدی پیدا شد در هفدهم ربیع از دخت وهب
[..]

حضرت باران 193

حضرت باران 193

22 دی 1391 , بازدید ها: 649

باران رسیده بود به ما پشت پنجره  از انتهای خلوت دنیا، تو آمدی...
[..]

حضرت باران 192

حضرت باران 192

15 دی 1391 , بازدید ها: 929

روح هستی در میان بستر است لحظه های اخر پیغمبر است حضرت باران 192 را در ادامه
[..]

حضرت باران 191

حضرت باران 191

30 آذر 1391 , بازدید ها: 164

پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر چون شیشه عطری که درش گم شده باشد   حضرت
[..]

حضرت باران 190

حضرت باران 190

23 آذر 1391 , بازدید ها: 699

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت
[..]

حضرت باران 189

حضرت باران 189

16 آذر 1391 , بازدید ها: 587

آیه آیه همه جا عطر جنان می آید وقتی از حُسن تو صحبت به میان می آید جبرئیلی
[..]

حضـــــــــرت باران 186

حضـــــــــرت باران 186

25 آبان 1391 , بازدید ها: 374

گودال قتلگاه پر از بوي سيب بود تنها تر از مسيح كسي بر صليب بود   حضرت
[..]

حضرت باران 185

حضرت باران 185

18 آبان 1391 , بازدید ها: 523

دلا امشب به مي بايد وضو کرد و هر ناممکني را آرزو کرد
[..]

حضرت باران 184

حضرت باران 184

11 آبان 1391 , بازدید ها: 506

دلا امشب به مي بايد وضو کرد و هر ناممکني را آرزو کرد
[..]

حضرت باران 183

حضرت باران 183

5 آبان 1391 , بازدید ها: 440

باران رسیده بود به ما پشت پنجره  از انتهای خلوت دنیا، تو آمدی...
[..]

حضرت باران 182

حضرت باران 182

27 مهر 1391 , بازدید ها: 693

پاییز دلها باران رحمت الهی را می طلبد کاش ببارد بر ما
[..]

حضرت باران 181

حضرت باران 181

20 مهر 1391 , بازدید ها: 477

میر من خوش میروی کاندر سر و پا میرمت
[..]

حضرت باران 180

حضرت باران 180

13 مهر 1391 , بازدید ها: 386

مهر حضرت باران همراه همیشه تان ****************************************
[..]