حضرت باران 55

حضرت باران 55

9 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 327

باران هنوز صداقت گل را نشانه می رود...آری وسیع شو ... به وسعت عاشقی
[..]

پيام هفته 24

پيام هفته 24

4 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 812

کاربران محترم سایت رسمی مجید اخشابی: پیام این هفته را در ادامه مطلب
[..]

شاخه نبات 54

شاخه نبات 54

2 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 446

گاهی واژه ها قطار نمی شوند... هرچه تلاش می کنی باز زبان قلم الکن است و تو تنها
[..]

حضرت باران 54

حضرت باران 54

2 اردیبهشت 1389 , بازدید ها: 671

یک قدم مانده به دوست ...
[..]

پوستـــــــر هفته 30

پوستـــــــر هفته 30

31 فروردین 1389 , بازدید ها: 534

کاربران گرامی سایت رسمی مجید اخشابی: هدیه ی این هفته ی سایت رسمی پوستر زیبایی
[..]

پيام هفته 23

پيام هفته 23

28 فروردین 1389 , بازدید ها: 295

کاربران گرامی: از این پس قصد داریم پیرامون پیامهایی که جناب اخشابی در ابتدای
[..]

حضرت باران 53

حضرت باران 53

27 فروردین 1389 , بازدید ها: 756

یک قدم مانده به دوست ...
[..]

شاخه نبات 53

شاخه نبات 53

26 فروردین 1389 , بازدید ها: 360

گاهی مسیر کوتاه است و مقصد نزدیک اما هرچه تلاش میکنی نمی رسی...نمی رسی و برای
[..]

پيام هفته 22

پيام هفته 22

21 فروردین 1389 , بازدید ها: 423

پیام این هفته ی سایت رسمی مجید اخشابی را در ادامه مطلب بخوانید
[..]

شاخه نبات 52

شاخه نبات 52

19 فروردین 1389 , بازدید ها: 498

باز به بهانه ی نوشیدن جرعه ای عشق از جامی که با کلام لسان الغیب لبریز است
[..]

حضرت باران 52

حضرت باران 52

19 فروردین 1389 , بازدید ها: 1316

باران که می بارد ... ابرهای فراموشی چشمان آسمان دل را ترک می کنند ... و نور می
[..]

پيام هفته 21

پيام هفته 21

15 فروردین 1389 , بازدید ها: 482

نظر به خواست تعدادی از کاربران گرامی جهت در دسترس بودن آرشیوی از پیامهای
[..]

شاخه نبات 51

شاخه نبات 51

12 فروردین 1389 , بازدید ها: 495

باز به بهانه ی نوشیدن جرعه ای عشق از جامی که با کلام لسان الغیب لبریز است
[..]

حضرت باران 51

حضرت باران 51

12 فروردین 1389 , بازدید ها: 1325

باران که می بارد ... ابرهای فراموشی چشمان آسمان دل را ترک می کنند ... و نور می
[..]

حضرت باران 50

حضرت باران 50

5 فروردین 1389 , بازدید ها: 319

بشتابید یاران تا با کلامی از جنس باران مشتاق تر شویم عاشق تر عاقل تر  
[..]

شاخه نبات 50

شاخه نبات 50

5 فروردین 1389 , بازدید ها: 522

صدای چهچه پرندگان نوید آمدن بهار را به جوانه ها می دهد و دست نوازشگر خورشید
[..]

حضرت باران 49

حضرت باران 49

27 اسفند 1388 , بازدید ها: 566

این مجال موهبتیست برای تر شدن زیر آسمان دوست با کلام یاران ... با حضرت باران
[..]

شاخه نبات 49

شاخه نبات 49

27 اسفند 1388 , بازدید ها: 507

شمعی افروختیم و به انتظار نشسته ایم تا با کلامش پروانۀ جانمان را به آتش بکشاند
[..]