حضرت باران 46

حضرت باران 46

6 اسفند 1388 , بازدید ها: 282

از کلام یاران تا حضرت باران راهیست تا بهشت تا رستگاری  
[..]

شاخه نبات 46

شاخه نبات 46

6 اسفند 1388 , بازدید ها: 427

باز این لحظه ، من و تو ، اینجاییم با دلی سرشار چشمی مشتاق و روحی که می رود تا
[..]

پوستـــــــر هفته 27

پوستـــــــر هفته 27

29 بهمن 1388 , بازدید ها: 607

عکسها بهترین یادگارها از ثبت لحظات زندگی اند و هدیۀ ارزشمند فناوری هدیۀ این
[..]

حضرت باران 45

حضرت باران 45

29 بهمن 1388 , بازدید ها: 592

باز کلام یاران مثل باران با ترانۀ زیبای زندگی بر بام دلهامان می بارد تا
[..]

شاخه نبات 45

شاخه نبات 45

29 بهمن 1388 , بازدید ها: 747

به آسمان شب نگاه می کند و سوسوی ستارگان به خاطرش می آورند که جای کمی عشق در
[..]

پوستـــــــر هفته 26

پوستـــــــر هفته 26

22 بهمن 1388 , بازدید ها: 576

هدیۀ این هفتۀ سایت رسمی مجید اخشابی برای شما کاربران گرامی در ادامۀ مطلب
[..]

حضرت باران 44

حضرت باران 44

15 بهمن 1388 , بازدید ها: 1201

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 44

شاخه نبات 44

15 بهمن 1388 , بازدید ها: 709

لحظه ها را پشت سر می گذاریم به انتظار لحظه ای رها شدن در هوایی که برای نفس
[..]

پوستـــــــر هفته 25

پوستـــــــر هفته 25

14 بهمن 1388 , بازدید ها: 1396

هدیۀ این هفتۀ سایت رسمی مجید اخشابی مطابق هفته های قبل پوستری زیباست که در
[..]

حضرت باران 43

حضرت باران 43

8 بهمن 1388 , بازدید ها: 911

قطره قطره باران سایه سایه خورشید شاید این آسان نیست بود و فهمید و شنید  
[..]

شاخه نبات 43

شاخه نبات 43

8 بهمن 1388 , بازدید ها: 566

روی غبار لحظه ها دستی مهربانانه بکش شاید خاطره ای شیرین از نگاه گذرایت مخفی
[..]

حضرت باران 42

حضرت باران 42

1 بهمن 1388 , بازدید ها: 486

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر
[..]

شاخه نبات 42

شاخه نبات 42

1 بهمن 1388 , بازدید ها: 1683

می دانی چقدر با هم نیت کردیم عاشقانه و مهربانانه شاخه شاخه غزل چیدیم و غزل
[..]

پوستـــــــر هفته 24

پوستـــــــر هفته 24

30 دی 1388 , بازدید ها: 638

عکس ها ثبت لحظه های گذرانند و ما مشتاق این ثبات... هدیۀ سایت رسمی مجید اخشابی
[..]

حضرت باران 41

حضرت باران 41

24 دی 1388 , بازدید ها: 513

حیف است اگر زیر بارانی از معرفت و دانش باشیم و "تر" نشویم خوب تر به تر دانا تر
[..]

شاخه نبات 41

شاخه نبات 41

24 دی 1388 , بازدید ها: 1160

همین احساس یکرنگ من و تو کنار حافظ و مهتاب و لبخند پُر از شاخه نبات و مهربانی
[..]

پوستـــــــر هفته 23

پوستـــــــر هفته 23

23 دی 1388 , بازدید ها: 663

هدیۀ این هفتۀ سایت رسمی مجید اخشابی برای شما کاربران گرامی در ادامۀ مطلب
[..]

حضرت باران 40

حضرت باران 40

17 دی 1388 , بازدید ها: 603

قطره قطره می نوشیم دریای از معرفت را با کلام یاران با "حضرت باران"
[..]

شاخه نبات 40

شاخه نبات 40

17 دی 1388 , بازدید ها: 902

با لحظه هایی پر عشق و احساس رنگ و بوی مهر و راستی طعم شاخه نبات
[..]

پوستـــــــر هفته 22

پوستـــــــر هفته 22

16 دی 1388 , بازدید ها: 1110

هدیۀ این هفتۀ سایت رسمی مجید اخشابی برای شما کاربران گرامی دو پوستر زیبا از
[..]