حضرت باران 18

حضرت باران 18

15 مرداد 1388 , بازدید ها: 822

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 18

شاخه نبات 18

15 مرداد 1388 , بازدید ها: 305

بیایید با حضور قلب و نیت پاک شاخه نبات شیرینی بچینیم
[..]

پوستـــــــر هفته 1

پوستـــــــر هفته 1

15 مرداد 1388 , بازدید ها: 1345

از این پس هر هفته در این بخش شاهد یک پوستر یا پرترۀ رنگی از مجید اخشابی خواهید
[..]

حضرت باران 17

حضرت باران 17

8 مرداد 1388 , بازدید ها: 783

از کلام ناب حضرت باران به لطافت باران و طراوت بهاران خواهیم رسید
[..]

شاخه نبات 17

شاخه نبات 17

8 مرداد 1388 , بازدید ها: 261

عاشقانه تر از همیشه حافظانۀ این هفته را با هم زمزمه می کنیم پس بسم الله
[..]

حضرت باران 16

حضرت باران 16

1 مرداد 1388 , بازدید ها: 317

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 16

شاخه نبات 16

1 مرداد 1388 , بازدید ها: 231

ای حافظ شیرازی تو که کاشف هر رازی از رازم پرده بردار نیت کنید
[..]

حضرت باران 15

حضرت باران 15

25 تیر 1388 , بازدید ها: 489

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 15

شاخه نبات 15

25 تیر 1388 , بازدید ها: 397

ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی به آن خرقه که پوشیدی به قرآنی که در سینه داری
[..]

حضرت باران 14

حضرت باران 14

19 تیر 1388 , بازدید ها: 1158

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 14

شاخه نبات 14

19 تیر 1388 , بازدید ها: 340

نیت کنید ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی
[..]

حضرت باران 13

حضرت باران 13

11 تیر 1388 , بازدید ها: 394

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 13

شاخه نبات 13

11 تیر 1388 , بازدید ها: 380

نیت کنید... ای حافظ شیرازی ، تو کاشف هر رازی به قرآنی که در سینه داری قسمت
[..]

حضرت باران 12

حضرت باران 12

4 تیر 1388 , بازدید ها: 346

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 12

شاخه نبات 12

4 تیر 1388 , بازدید ها: 271

نیت کنید... ای حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی
[..]

حضرت باران 11

حضرت باران 11

29 خرداد 1388 , بازدید ها: 297

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 11

شاخه نبات 11

29 خرداد 1388 , بازدید ها: 386

ای حافظ شیرازی/تو کاشف هر رازی به آن خرقه که پوشیدی/ به قرآنی که در سینه داری
[..]

حضرت باران 10

حضرت باران 10

21 خرداد 1388 , بازدید ها: 433

از کلام یاران تا حضرت باران
[..]

شاخه نبات 10

شاخه نبات 10

21 خرداد 1388 , بازدید ها: 8779

ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی تو را به قرآنی که در سینه داری و به شاخه نباتی
[..]