پوستر هفته 119

پوستر هفته 119

5 آبان 1392 , بازدید ها: 2869

 پاییز ای مسافر خاک آلوده... در دامنت چه چیز نهان داری... جز برگهای مرده و
[..]

پوستر هفته 118

پوستر هفته 118

10 مهر 1392 , بازدید ها: 519

وه... چه زیبا بود، اگر پاییز بودم... وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم، شاعری در
[..]

پوستر هفته 117

پوستر هفته 117

2 مهر 1392 , بازدید ها: 3235

اي باغبان اي باغبان آمد خزان آمد خزان... بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر
[..]

پوستر هفته 116

پوستر هفته 116

19 شهریور 1392 , بازدید ها: 3040

سفرهایی ترا در کوچه هاشان خواب می بینند... ترا در قریههای دور مرغانی به هم
[..]

پوستر هفته 115

پوستر هفته 115

5 شهریور 1392 , بازدید ها: 460

و از آن هنگام که سفر را لنگر بر گرفتیم... اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار
[..]

پوستر هفته 114

پوستر هفته 114

29 مرداد 1392 , بازدید ها: 419

خاطرات سرمایه اند... نقبی به خاطرات گذشته میزنیم این هفته و عکسی از جوانتری های
[..]

پوستر هفته 113

پوستر هفته 113

22 مرداد 1392 , بازدید ها: 423

لبخند می بارد از لحظه ها وقتی که مهربانی جلوه گری می کند و مهتاب در چشمه ی خواب
[..]

پوستر هفته 112

پوستر هفته 112

16 مرداد 1392 , بازدید ها: 3703

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت... صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. در ادامه
[..]

پوستر هفته 111

پوستر هفته 111

25 تیر 1392 , بازدید ها: 2846

سبز جنگل، آبی آسمان، بنفش بنفشه های وحشی، طلایی آفتاب و مهربانی لبخندی که مثل
[..]

پوستر هفته 110

پوستر هفته 110

12 تیر 1392 , بازدید ها: 4817

"سفرت به خیر اما، چو از این کویر وحشت، به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به
[..]

پوستر هفته 109

پوستر هفته 109

4 تیر 1392 , بازدید ها: 315

در حافظه ی زمان با هم بودن آدمها تصاویری باقی می مانند که سرشار از مهر و دوستی
[..]

پوستر هفته 108

پوستر هفته 108

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 489

شب... ساحل... آتش... نوای خوشی که با لالایی امواج مسابقه می دهد و ستاره هایی که
[..]

پوستر هفته 107

پوستر هفته 107

14 خرداد 1392 , بازدید ها: 547

و اینبار گندمزار و گیتار و نگاهی که هماره بر افقهای دوردست خیره مانده
[..]

پوستر هفته 106

پوستر هفته 106

31 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 3760

پوستـــــــر هفته ی 106 ام تصویری بسیار زیبا از جناب اخشابی در مسیری سبز و
[..]

پوستر هفته 105

پوستر هفته 105

27 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 396

پوســــــــــــــــتر هفته 105 ام مربوط به بازدید اساتید و هنرجویان همراز از
[..]

پوستر هفته 104

پوستر هفته 104

17 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 3195

پوســــــــــــــــتر هفته 104 را در ادامه مطلب ببینید
[..]

پوستـــــــر هفته 103

پوستـــــــر هفته 103

10 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 467

پوســــــــــــــــتر هفته 103 را در ادامه مطلب ببینید
[..]

پوستـــــــر هفته 102

پوستـــــــر هفته 102

3 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 374

پوســــــــــــــــتر هفته 102 را در ادامه مطلب ببینید
[..]

پوستـــــــر هفته 101

پوستـــــــر هفته 101

27 فروردین 1392 , بازدید ها: 2541

پوســــــــــــــــتر هفته 101 را در ادامه مطلب ببینید
[..]