صفحه اصلي > مجید اخشابی, پیام هفته > پیام هفته: نگاه حضرت دوست

پیام هفته: نگاه حضرت دوست


3 آبان 1393. نويسنده: nedakeshavarz

پیام هفته: نگاه حضرت دوست

 


حضرت دوست، گوشه نگاهي از تو...
هر رنجي را به اسايش...
هر غصه اي را به شادي...
هر بيماري را به سلامتي...
 هر فراقي را به وصل...
هر قهري را به اشتي...
هر زشتي را به زيبايي...
هر تاريکي را  به نور...
و
هر ناممکني را  به معجزه  
بدل مى كند...
ما را غرق نگاه معجزه گرت كن.
هفته اول ابان ١٣٩٣

بازگشت