صفحه اصلي > مجید اخشابی, پوستر هفته > پوستر 169: سلفی مجید اخشابی و دکتر عبدالحسین مختاباد

پوستر 169: سلفی مجید اخشابی و دکتر عبدالحسین مختاباد


29 بهمن 1393. نويسنده: nedakeshavarz

پوستر 169: سلفی مجید اخشابی و دکتر عبدالحسین مختاباد

 

پوستر 169: سلفی مجید اخشابی و دکتر عبدالحسین مختاباد

 

امروز با دوست و برادر هنرمندم دکتر عبدالحسین مختاباد در دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

 

امید دارم اهداف و زحمات ایشان در عرصه علم و هنرو مدیریت شهری ،به زودی زود به ثمر بنشیند


بازگشت