صفحه اصلي > مجید اخشابی, پوستر هفته > دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجف

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجف


27 مهر 1398. نويسنده: nedakeshavarz
اربعین حسینی تسلیت باد

مکان: عراق، کربلا، نجف، کوفه، بین الحرمین
زمان: مهر 98
همسفران: دکتر محمد رحیمی، مجید کامرانی فر، محمدهادی عسکری

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

دکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفردکتر مجید اخشابی در کربلا و نجفر

بازگشت