ساز قیچک

ساز قیچک

17 خرداد 1396 , بازدید ها: 1055

ساز قیچک یا غژک، سازی زهی آرشه‌ای است که در ساخت آن از چوب، پوست و فلز استفاده
[..]