جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقایی 56جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقایی 56افقی
3- بقیه و به جا مانده 5- بربط پرتقالی 7- بزرگترین و مشهورنرین نقاش نگارگری قرن دهم هجری ملقب به کمال الدین 9- فلز برق 10- سرزمین 11- حرف همراهی عرب 12- اسب سرخ با خالهای سفید 13- ساز گیاهی 14- عضو پرواز پرندگان 16- سنگتراش
عمودی
1- سازی زهی که دارای چهار سیم است 2- از آثار مشهور استوکهاوزن 4- ای کاش 6- مهیا برای سفر 7- چاپ روی پارچه 8- محکم و استوار 15- آرزو و چشمداشت

پاسخ جدول موسیقایی پنجاه و پنج


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقایی 56
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.