جدول: جدول موسیقایی 57جدول: جدول موسیقایی 57


عمودی
1- آهنگساز اتریشی وازشاگردان آرنولد شونبرگ
2-تصور وپندار 4- دوپینگ گیاهان5- گوشواره6- کمیاب7- تجملی وبسیار زیبا10- سرگرد سابق 11- مجموعه سرودها ودعاهای مذهبی14- نت چهارم 16-دریا

افقی
2- آشیان مرغان شکاری 3-گرفتگی واحاطه5-شهر تولد هاینتس8- مرتع وشبزه زار9- ازشهرهای تابعه ری12- روستا13-در متون اوستایی زیباترین زن جهان است14- چراغ بادی15- پریشانی وسراسیمگی
پاسخ جدول موسیقایی پنجاه و ششم


جدول: جدول موسیقایی 57
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.