جدول کلمات متقاطع موسیقایی 60جدول کلمات متقاطع موسیقایی 60


سوالات
افقی
2. نشانی 5. هر چیز خوشبو 8. نام پنج تن از سلاطین اشکانی 9. رود روسی 10. ملیت آلبنیز( موسیقیدان ) 13. آهنگساز اتریشی و از شاگردان آرنولد شونبرگ 14. جعبه حروف سربی 15. کتاب های شعر شاعران 17. اجرت کار
عمودی
1. خاطره 3. رنگ شـــادابی 4. نام امسال 6. مساعدت 7. از مبدعین موسیقی الکترونیک 11. نمایشنامه ای از آنتوان چخوف 12. مادون و پایین رتبه 16. برجستگی لاستیک 18. بربط در زبان عربی


پاسخ جدول شماره پنجاه و نهـــــــم

 

جدول کلمات متقاطع موسیقایی 60
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.