جدول کلمات متقاطع موسیقایی 69 اختصاصی سایت رسمی مجید اخشابی و جواب جدول شماره 68


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 69


ســوالات

افقـــی
1- خوب و پسندیده 3- شهری در استان مازندران 6- ساز کوبه ای دارای کوک ثابت با پرده های فلزی همانند مبیرا(سانزا)، با جعبه ی ساز ( رزناتور) استوانه ای که بطور الکترونیکی اجرا می شود 9- محصول هفت تپه استان خوزستان 11- از وسایل نقشه کشی 13- لرزش انگشتان 14- ساز زهی با صدای بم تر از ویولون و زیر تر از چلو( ویولون سل) 15- سخت و دشوار 16- بزرگترین بنگاه آمارگیری جهان
عمودی
1- فلز سکه زنی 2- برگشته و سرازیر شده 4- زبانی متداول در موسیقی که به قطعات فولکلوریک و مردمی اطلاق می شود 5- دوستان عزیز 7- ابزار رگزنی 8- خودکامه اسپانیایی 10- جوجه تیغی 12- پول کشور عربستان 13- ریزش زیبای آب از صخره ها

پاسخ جدول شماره شصت و هشتـــم


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 69
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.