جدول کلمات متقاطع موسیقایی 70 اختصاصی سایت رسمی مجید اخشابی و جواب جدول شماره 69


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 70


ســوالات

افقی
1- نیا 4- صدای نیمه قوی 7- کتابی از کنوت هامسون نویسنده نروژی 11- علامت مفعولی 12- زیانکاری 13- ابوی 14- نمایشنامه غم انگیز 16- حرف همراهی 17- تنها 19- گودال و مغاک
عمودی
2- گردن زن 3- بخشی از تخم مرغ 5- دوری از دوستان 6- فاصله کوچکتر از نیم پرده در موسیقی 8- تلخی 9- گروهی از نوت های منفرد که به یک کل مشخص است 10- بخشی از اوستا 12- جرم در رانندگی 15- دعای عبادی رم کاتولیک 18- برگه دریافت کالای سهمیه بندی

پاسخ جدول شماره شصت و نهــــم


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 70
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.