جدول کلمات متقاطع موسیقایی 72 اختصاصی سایت رسمی مجید اخشابی و جواب جدول شماره 71

جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 72


سوالات

افقی
1- ناپدید 5- بیان موسیقایی یک نوازنده و مجموعه ویژگیهای اجرایی و روایتی او در انتقال مفاهیم حسی و معنایی موسیقایی 8- هنگام 9- خداوند 11- دوام دادن 12- اثری مکتوب از آلفرد برندل 13- قسمتی از ساختمان 15- خلبان 16- ملیت اصلی مخترع برق 18- اثر
عمودی
2- باوقار 3- از دستگاه های موسیقی 4- جدول بازی با اعداد 6- نمایشی توام با آواز و همراه با ارکستر 7- پایین جامه 10- از آثار عضدالدوله دیلمی در فارس 14- قطعه ای در دستگاه راست پنجگاه 17- پاپوش

پاسخ جدول شماره هفتاد و یکـــــ

جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 72

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.