جدول کلمات متقاطع موسیقایی 73 اختصاصی سایت رسمی مجید اخشابی و جواب جدول شماره 72


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 73


سوالات
افقی
4- خط نازک 5- رها 6- دریاچه ای در آسیای مرکزی 8- از استانهای شمالی کشورمان 10- بزرگتر 13- نخستین آهنگسازی که نوشتن باگاتل را باب کرد 14- ساده 15- قاطر 16- مدرسه ابتدایی 18- از دستگاه های موسیقی مشهور که از قطعه های آن چکاوک است .
عمودی
1- پابرجا 2- پهلوانان 3- آهنگساز و موسیقیدان فرانسوی ( 1899- 1963) 5- دردها 7- جهان غیب 8- از جشنهای ایران باستان 9- در اصطلاح گیاه شناسی مایعی که در ساقه بعضی از گیاه ها وجود دارد 11- بارش یخ 12- جای بلند 15- میوه هزار دانه 17- ماه اول زمستان

پاسخ جدول شماره هفتاد و دوم


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 73

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.