جدول کلمات متقاطع موسیقایی 65 اختصاصی سایت رسمی مجید اخشابی و جواب جدول شماره 75


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 76


سوالات
افقی
3- هنرمند عصر سلسله صفوی 4- از دعاهای زرتشتیان 6- اثر اشتاین بک 7- یکی از ماه های زمستان 8- پرنده ای با سوراخ های روی منقار که از آنها صدا بر می آید 10- اثری از تسوایک اتریشی 12- از سازهای ایرانی و یکسان با کنگر هندی 14- در عرفان محل اسرار الهی 15- کتابی از آن توی وایت به ترجمه کیکاووس جهانداری
عمودی
1- آهنگساز و بنیانگذار اپرای فرانسوی 2- ستاره ای در دب اکبر 4- صنم 5- دشت پهناور 7- سرآغاز نتها 9- برابر فارسی استراتژیک 11- هر چیز آویزان 13- سبکی در موسیقی 14- بنیاد

پاسخ جدول شماره هفتاد و پنجم


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 76
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.