جدول کلمات متقاطع موسیقایی 82 اختصاصی سایت رسمی مجید اخشابی و جواب جدول شماره81


جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 82

سوالات
افقی
6-از وسایل نظافت 7- بیماری نوزاد 8- بعد 13- رساله دکتری 14- اولین زن فضا نورد 15- تلخی 19- بخشی از اوستا
عمودی
1-از معروفترین آداجیوها در سل مینور از اوست 2- پور 3- سازی زهی که با مضراب نواخته می شود 4- تشکر و امتنان 5- نام اصلی ریچارد کلایدر من پیانیست فرانسوی 9- دانشمند فرانسوی 10- مکان تفریحی 11- مخترع قیچی 12- انبار راه آهن 15- موزیک رژه ی نظامی همراه با آهنگهای دو ضربی 16- اجتماعی از اهل شعر و ادب 17- خائف 18- ساز رودکی

پاسخ جدول شماره هشتاد و یکمــــــــ

جدول کلمات متقاطع: جدول موسیقی شماره 82
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.