مناظر رویاییِ «کامچاتکا»

مناظر رویاییِ «کامچاتکا»

4 مرداد 1396 , بازدید ها: 35

شبه جزیره کامچاتکا، به خاطر بیش از ۴۰۰ یخچال طبیعی و ۱۵۸ آتشفشان، که ۳۰ مورد آن
[..]