اردکان-کویر درخشان ایران
اردکان-کویر درخشان ایران
اردکان-کویر درخشان ایران

اردکان شهر قنات،قنوتو قناعت
شهری به استواری کوه، سخاوت دریا و مهربانی آسمان.
عشق را در دستان پینه بسته تو دیدم وقتی خاک کویر را نوازش کرد و دل خشکیده اش را به نرم آب جاری ساخت.

عکس از : مهرداد تاج الدینی
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.