روستایی با کلبه های جالب و زیبا

نجار صنعتی Dan Pauly کلبه های چوبی جالب را طراحی و ساخته که بیشتر شبیه به خانه ایی در فیلم های اساطیری و تخیلی است. او در خانواده ایی با همین پیشینه کاری متولد گشته و در واقع نجاری کار و حرفه خانوادگی آنان به شمار میرود. همانطور که مشخص است سابقه تاریخی بزرگی در پشت این طراحی های عجیب نهفته است و آن این که جد بزرگ Dan Paul از سویس به ایالت متحده مهاجرت کرد و کار خود را در آن کشور ادامه داد. وی معتقد است که صنعتگرانی که میتوانند در کارهای خود خلاق و شگفتی آفرین باشند قابل احترامند.

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

روستایی با کلبه های جالب و زیبا

EBCKurd
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.