شاید لبخند یا پوزخندی به کلبه های سنتی اطراف خود می زند!
کلبه سیمانی-بلوطی متفاوتی را در منطقه لاترنز اتریش در دل کوهستان آلپ می بینید که با بافت سنتی منطقه کاملا فرق دارد.


کمپانی مارته این بنای جالب را ساخته و منهای سیمان، در و پنجره و مبلمان از بلوط محکم ساخته شده است تا در برابر برف و زمستان جواب خوبی پس دهد.

روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش


روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش


روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش


روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش


روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش


روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش


روايت مصور: یک کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.