صفحه اصلي > فتوگالری / کارتونیسم > کاریکاتور: کارتونیسم 25

کاریکاتور: کارتونیسم 25


28 خرداد 1390. نويسنده: maryam.pourmohammadi

در ادامه مطلب دو کاریکاتور زیبا یکی با موضوع آزاد و تحت عنوان المپیک (اثر ندا تنهایی مقدم)و دیگری با موضوع موسیقی (اثر شیرین قلی پور)را مشاهده نمایید. بی شک لذت خواهید برد.

کاریکاتور المپیک اثر ندا تنهایی مقدم
المپیک اثر ندا تنهایی مقدم


شیرین قلی زاده موسیقی

موسیقی اثر شیرین قلی زاده

بازگشت