صفحه اصلي > فتوگالری, هنر عکاسی > هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری

هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


22 آذر 1392. نويسنده: Mahdieh SHahsavan
سفر در دنیای میکرو و مینیاتور جالب است ولی زمانی اینکار برایت لذت بخش تر می شود که خودت چیزهایی را در کوچکترین اندازه خلق کنی. چیزهایی که در عین حال که خاصیت اولیه را ندارد ولی آنقدر نزدیک به واقعیت هستند که بیننده را به اشتباه می اندازند. تصاویر زیر برخی وسایل آشپزخانه و غذاها را نشان می دهد که تماما از خاک رس، رنگ و چسب، چوب و خمیرهای غیر خوراکی و ... درست شده اند اما دقت عمل هنرمند آن تا حدی بوده که ممکن است محرکی باشد برای اشتهای شما.

هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوری


هنر عکاسی: آشپـزخانه ای اشتـهاآور از غـذاهای میـنیاتـوریبازگشت