زندگی وقت کمی بود و نمی دانستیم
همه‌ی عمر دمی بود و نمی دانستیم

حسرت رد شدن ثانیه های کوچک
فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم

تشنه لب، عمر به سر رفت و به قول سهراب
آب در یک قدمی بود و نمی دانستیم


طبقه 10، زوج خوشبختی رو دیدم که با هم زد و خورد می کردن

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

طبقه 9، "پیتر" محکم و قوی رو دیدم که داره گریه می کنه

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

طبقه 8، "آمی" نامزدش رو می دید که با بهترین دوستشه

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

طبقه 7، "دن" قرصای روزانه ضدافسردگیش رو می خوره

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

طبقه 6، "هنگ" بیکاره و هنوز در روز هفت تا روزنامه می خره تا یه کار پیدا کنه

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

طبقه 5، آقای "وانگ" که خیلی محترمه سعی می کنه لباسای خانومش رو بپوشه

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.
طبقه 4 "رز" دوباره داره با دوست پسرش دعوا می کنه

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

طبقه 2، "لیلی" هنوز به عکس شوهرش که از شش ماه پیش گم شده خیره می شه


قبل از اینکه از ساختمون بپرم فکر می کردم بدشانس ترین آدمم


هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

الآن فهمیدم هر کسی مشکلات و نگرانی های خودش رو داره

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

آدمایی که دیدم الآن دارن به من نگاه می کنن

هر کس مشکلات خودش را دارد، مشكلات، نگراني ها، خودكشي، آدمها، سعي و تلاش، اميد، نااميدي، پايان شب سيه سپيد اشت، درد و رنج، شكست، پيروزي، غم، غم و غصه، هر كي يه مشكلي داره، روايت مصور، عكس، عكاسي، روايت مصور هر کس مشکلات خودش را دارد، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: everyone has their own problems, problems, concerns, suicide, people, effort, hope, despair, end the night Syh Asht white, suffering, failure, triumph, sorrow, grief and sorrow, both when it problem, illustrated stories, photos, photography, pictorial narrative, everyone has their own problems, the official website Akhshaby M.

فکر کنم الان که من رو می بینن، احساس می کنن وضعشون اونقدرا هم بد نیست ...

به همت: مريم پورمحمدي
مسؤول ارشد سايت
مسؤول انجمن آموزشگاه ادبيات
اختصاصي‌هاي سايت (دانلود برنامه ها، عكسها و پوسترها، مصاحبه‌هاي مجيد اخشابي)
ايميل: zendegi_khazan@yahoo.com
شناسه ياهو: zendegi_khazan
0
0
0
0 نفر

1 نظر

  1. سلام جالب بود ممنون : smile
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.