روايت مصور: دستها

21 فروردین 1391   maryam.pourmohammadi   فتوگالری » روایت مصور   0 نظر   296 بازدید   |

روايت مصور، دستها، بستگي داره، عكس، عكاسي، روايت تصوير، گزارش تصويري، عكاس، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: visual narrative, hands, depends on a photo, photography, narrative, image, Image, Photographer, the official website Akhshaby M.
 

 

يک توپ بيس بال تو دست من شايد 6 دلار بي ارزه.
يک توپ بيس بال تو دست راجر کلمن 4.75 ميليون دلار مي ارزه.
بستگي داره تو دست کي باشه.
يک راکت تنيس تو دست من بدون استفاده است.
يک راکت تنيس تو دست آندره آقاسي ميليونها مي ارزه...
بستگي داره تو دست کي باشه.

روايت مصور، دستها، بستگي داره، عكس، عكاسي، روايت تصوير، گزارش تصويري، عكاس، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: visual narrative, hands, depends on a photo, photography, narrative, image, Image, Photographer, the official website Akhshaby M.
يک عصا تو دست من مي تونه يه سگ هار رو دور کنه.
يک عصا تو دست موسي درياي بزرگ رو مي شکافه.
بستگي داره تو دست کي باشه.
روايت مصور، دستها، بستگي داره، عكس، عكاسي، روايت تصوير، گزارش تصويري، عكاس، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: visual narrative, hands, depends on a photo, photography, narrative, image, Image, Photographer, the official website Akhshaby M.
يک تيرکمون تو دست من يک اسباب بازي بچگانه است.
يک تيرکمون تو دست داوود يک اسلحه قدرتمنده.
بستگي داره تو دست کي باشه.
روايت مصور، دستها، بستگي داره، عكس، عكاسي، روايت تصوير، گزارش تصويري، عكاس، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: visual narrative, hands, depends on a photo, photography, narrative, image, Image, Photographer, the official website Akhshaby M.
دوتا ماهي و پنج تيکه نون تو دست من دوتا ساندويچ ماهي ميشه.
دوتا ماهي و پنج تيکه نون تو دستاي عيسي هزاران نفر رو سير ميکنه.
بستگي داره تو دست کي باشه.
روايت مصور، دستها، بستگي داره، عكس، عكاسي، روايت تصوير، گزارش تصويري، عكاس، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: visual narrative, hands, depends on a photo, photography, narrative, image, Image, Photographer, the official website Akhshaby M.
همونطور که مي بيني، بستگي داره تو دست کي باشه. پس دلواپسي ها، نگراني ها، ترس ها، اميدها، روياها، خانواده ها و نزديکانت رو به دستان خدا بسپار چون ...
بستگي داره تو دست کي باشه.
روايت مصور، دستها، بستگي داره، عكس، عكاسي، روايت تصوير، گزارش تصويري، عكاس، سايت رسمي مجيد اخشابيKey words: visual narrative, hands, depends on a photo, photography, narrative, image, Image, Photographer, the official website Akhshaby M.
 


به همت: ملكا رمضاني

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.