صفحه اصلي > --- > مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها

مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


23 بهمن 1391. نويسنده: solmaz sharifi

توجه ناسا روی مورچه ها سبب شد تا محققین با آزاد کردن چندین مورچه در آکواریومی پر شده از ژل بتوانند ساخت خانه های این حشرات کوچک را زیر نظر بگیرند. پس از چند روز آکواریوم به لانه ای مصنوعی با انواع جاده ها و تونل ها تبدیل شد.

مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


مطالب داغ: مورچه ها ونحوه ساخت لانه ها


بازگشت