غزال (قسمت27)

غزال (قسمت27)

17 آذر 1395 , بازدید ها: 18

به خاطر فرا رسیدن نیمه شعبان سرمان به شدت شلوغ بود به طوری صبح زود به فروشگاه
[..]

ابداع کفش‌های شکلاتی

ابداع کفش‌های شکلاتی

15 آذر 1395 , بازدید ها: 17

در ژاپن کفش‌های شکلاتی ساخته شده‌اند که شباهت‌های زیادی به مدل واقعی خودشان
[..]

غزال (قسمت26)

غزال (قسمت26)

9 آذر 1395 , بازدید ها: 31

از صبح که فروشگاه را باز میکردم در قفل بود زیرا حال و حوصله چانه زدن با مشتری
[..]

غزال (قسمت25)

غزال (قسمت25)

23 آبان 1395 , بازدید ها: 32

مرجان که از من توقع این حرف را نداشت اخمی کرد و گفت: اگه توی دیوونه خون دماغ
[..]

کتاب صوتی بینوایان

کتاب صوتی بینوایان"قسمت 21"

12 آبان 1395 , بازدید ها: 37

بینوایان تصویر راستین سیمای مردم فرانسه در قرن نوزدهم است. چهرهٔ چند قهرمان در
[..]

غزال (قسمت24)

غزال (قسمت24)

9 آبان 1395 , بازدید ها: 55

بلند شد و قاب عکس را در دست گرفت و به سمت من آمد. مرجان شباهت زیادی به عکس
[..]

غزال (قسمت23)

غزال (قسمت23)

3 آبان 1395 , بازدید ها: 90

سیمین دستم را به گرمی در دست گرفت و با خود به درون اتاق برد. نگاهی به اطراف
[..]

قوانین زرتشت

قوانین زرتشت

28 مهر 1395 , بازدید ها: 75

مجموعه قوانین زرتشت (وندیداد اوستا)...
[..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 56

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم
[..]