قوانین زرتشت

قوانین زرتشت

28 مهر 1395 , بازدید ها: 34

مجموعه قوانین زرتشت (وندیداد اوستا)...
[..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 27

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم
[..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 41

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و
[..]

دیوانه عاقل

دیوانه عاقل

11 مهر 1395 , بازدید ها: 65

مردی که بعد از ازدواج خود و پدرش به تیمارستان افتاده بود...
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 38

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 44

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و
[..]