علت اینکه بشر قرنها قبل از سده 2000 قبل از میلاد علیرغم اینکه اسب را می شناخت قادر نبود از آن برای حمل ارابه استفاده کند. این بود که انسانها در آن دوران از دم اسب برای بستن حیوان به ارابه و بار کشی استفاده میکردند و اسب بوسیله نیروی خود قادر بکشیدن ارابه سنگینی نبود اما بعدها اختراع (مال بند) این مشکل را حل کرد و بشر توانست نیرو را به گردن و شکم اسب منتقل کند.

هوریها که در ترکیه امروز زندگی می کردند ارابه جنگی را اختراع کردند ماریالن ها یا طبقه ممتاز هوریها بین 1950 تا 1750 قبل از میلاد از ارابه جنگی استفاده می کردند و مصریها وهیتی ها و کاسی ها نیز از این اختراع تقلید کردند.

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.