غذایی فضایی که فضانوردان در طول ماموریت فضایی خود مصرف می کنند، به دقت توسط متخصصان پزشکی فضایی انتخاب و تهیه می شود، می بایست به شیوۀ خاص و ویژه ای بسته بندی شود.

این غذاها روی هم رفته باید کوچک و سبک باشد و درعین حال نیازهای انرژی و تغذیه ای فضا نوردان را تأمین کند.

ترکیب این غذا ها در طول تاریخ پنجاه سالۀ فضا نوردی بشر ، تغییر یافته و شبیه غذاهای معمولی مردم عادی شده است. حمل هرکیلو بار به فضا 200 میلیون ریال هزینه دارد.


مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟

 

مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟

 

مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟


مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟

مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟

 

مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟
مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟
مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟
مطالب داغ: غذای فضانوردان چگونه است؟
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.