دانلود رمان عاشقانه تنگنای مهرکتابخانه: دانلود رمان تنگنای مهرسهیل چشم هایش را گشود و به سوی چپ خود نگریست که سر زیبا روی دست چپش بود و هنوز خواب . با لبخندی موهایی را که روی چهره ی زیبا با وزش باد بازی می کردند ، برداشت و کنار زد . با جنبش کوچکی که زیبا به خود داد، لبخند سهیل بیش تر شد و گونه ی زیبا را بوسید که نا خودآگاه گونه ی خویش را به گونه و بناگوش زیبا مالید و بی درنگی پس سر زیبا را بوسید و هنگامی که از چهره ی زیبا دورتر شد چشم های سیاه زیبا با آن درخشش زیبا و خیره کننده اش را باز دید و خنده اش بیش تر شد.

کتابخانه: دانلود رمان تنگنای مهر دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود رمان تنگنای مهر 2.78 مگابایت
کتابخانه: دانلود رمان تنگنای مهر www.majidakhshabi.com


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.