دانلود DreamCalc Professional 4.8.0 - نرم افزار ماشین حساب مهندسی با قابلیت رسم نمودارنرم افزار ماشین حساب مهندسی با قابلیت رسم نمودارDreamCalc یکی از برترین نرم افزارهای ماشین حساب علمی مهندسی با قابلیت رسم نمودار می باشد که بسیار واقع گرایانه طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار دیگر نیازی به حمل یک ماشین حساب واقعی ندارید و می توانید از قابلیت های برتر آن نیز به خوبی بهره ببرید.

امکانات نرم افزار DreamCalc :

- ورودی های ریاضی و RPN.
- عملکرد رسم نمودار و ترسیم اطلاعات لیست.
- رابط کاربری واقع گرایانه و پوسته های متعدد.
- حل معادله های چند جمله ای.
- ورودی صفحه کلید.
- عددهای پیچیده.
- اجرا از طریق System Tray (در صورت نیاز).
- حالت های مهندسی.
- عملکرد ورودی اطلاعات و تقویم.
- فرمت عددهای بین المللی.
- نمادگذاری علمی و اعداد ثابت.
- درجه ، دقیقه و ثانیه.
- نمایش عبارت وارد شده در صفحه نمایش.
- پشتیبانی از Windows Clipboard.
- پشتیبانی کامل از Back و Undo.
- ترسیم نمودار هر عملکرد تنها در چند ثانیه.
- امکان نمایش نمودار دو عملکرد به صورت همزمان.
- مسیریابی خمیدگی ها.
- ترسیم بهترین خط رگرسیون برای X-Y.
- حساب ديفرانسيل و انتگرال (تفاضلی و تجمعی).
- هیستوگرام، ستون جدول و چند وجهی های فرکانس.
- محورهای لگاریتمی.
- کشیدن جدول و بزرگنمایی آن.
- ذخیره جدول ها و اطلاعات جهت استفاده توسط نرم افزارهای دیگر.
- ورودی اطلاعات به سبک صفحات گسترده.
- محاسبه و نمایش میانگین، انحراف معیار، کمینه، بیشینه، دامنه، نما، میانه، خطای استاندارد و غیره.
- عملکرد مورب کردن و کشيدگى( در منحنيها)، درجه اوج در يک نمودار آمارى.
- ساخت هیستوگرام، چند وجهی های فرکانس و ستون جدول.
- حالت های رگرسیون : خطی، لگاریتمی، برتری، معکوس، نمایی، درجه دومی و رگرسیون مکعبی.
- رگرسیون منطقی.
- محاسبات رگرسیون : ضریب ها، همبستگی ها و دترمینان ها ، COVAR، RMSE، y=f(x) و x=f(y).
- پیشنهاد بهترین رگرسیون بهینه برای اطلاعات X-Y.
- محاسبات بهره مرکب (TVM).
- نرخ بازده داخلى (MIRR).
- محاسبات ارزش خالص فعلی (NVP).
- بازده سرمایه گذاری (ROI).


نرم افزار ماشین حساب مهندسی با قابلیت رسم نمودار دانلود نرم افزار
نرم افزار ماشین حساب مهندسی با قابلیت رسم نمودار 4.15 مگابایت
نرم افزار ماشین حساب مهندسی با قابلیت رسم نمودار www.majidakhshabi.com


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.