دانلود رمان ودیعهکتابخانه: دانلود رمان ودیعهصداي كليد انداختن باعث شد از جا برخيزد. قدم هاي استوار و مردانه ي پدر كه طول حياط كوچكشان را مي پيمود به خود نزديك احساس كرد. طنين آن گام ها را هر روز بي صبرانه انتظار مي كشيد، اما در آن لحظات تاب نگاه كردن به پدر را نداشت . در آن چند روز همواره از پدر گريخته بود . قلب زخم خورده اش تند ميزد با ديدن قامت بلند و مردانه ي پدر زير لب سلام گفت . مرد به چهره دختر زيبايش نگريست و نگاه او را در پي مهرباني گذشته كاويد ، اما جز اندوهي كه گونه هاي سفيد او را ارغواني كرده بود چيزي نديد . پاسخ سلامش را داد و داخل شد . دختر جوان كه قصد گريز داشت به آشپزخانه پناه برد . استكاني كمر باريك درون سيني فلزي كوچك گذاشت ، دستان كوچكش را كه به تازگي مورد توجه قرار مي گرفت براي برداشتن قوري جلو برد و ...

کتابخانه: دانلود رمان ودیعه دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود رمان ودیعه 3.42 مگابایت
کتابخانه: دانلود رمان ودیعه www.majidakhshabi.com

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.